Get Adobe Flash player

Közzétételi lista 2017

 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

 

2018. áprilisában tartunk a szülőknek tájékoztatást két alkalommal, melynek pontos időpontja:

2018. április 11. szerda 9:30 és

2018. április 25. szerda 9:30 órakor.

 


 

A beiratkozásra meghatározott idő

 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodai 
előjegyzésre április 20. és május 20. között kerül sor a 
fenntartó által 
meghatározott időben. Egyébként a felvétel a férőhely függvényében 
egész évben folyamatos. 
Óvodába a 3. életévét betöltött gyermek járhat. 
Az óvodai nevelés szakasza 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig 
tart. 
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és 
az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. 
A pontos időpontról és a beíratkozás menetéről az aktuális időszakban az óvodában elhelyezett plakáton és a honlapunkon kapnak információt. 

 


A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

 

Óvodánkban 8 csoport működik, homogén csoportokkal.

 

Étkezés térítési díj: 571, 20 Ft/nap

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXi. törvény 2015. szept. 1- től hatályos módosítása alapján, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeken kívül a három vagy több gyermeket nevelő családoknak, valamint a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek szüleinek sem kell fizetniük az óvodai étkezést.

 

Ingyenessé válik a gyermekétkeztetés továbbá az egy- ,és kétgyermekes családok számára is, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér nettó összegének 130%-át, ami 2017-ben 110.224 Ft.

 

Az intézmény nyitva tartási rendje:

 

Az óvoda 5 napos, hétfőtől péntekig tartó munkarenddel üzemel, 6-18 óráig. 
Az óvodában 6.30-17.30 - ig foglalkozik óvodapedagógus a gyermekekkel. Összevontan 6.30- 7.30-ig, illetve 16.30- 17.30-ig egy-egy csoportban vannak a gyermekek. 
Az ettől eltérő nyitva tartási rendtől való eltérésre a fenntartó adhat engedélyt,

  

Éves munkaterv alapján tervezett jelentősebb rendezvények, események:

 

Október 4.- Állatok Világnapja 
December 6.- Mikulás 
Adventi időszak és karácsony nov.29-től dec. 19-ig.
Farsang február elején
Az 1848-as szabadságharc ünnepe márc. 15-e hete. 
Zöld ünnepek ( Víz világnapja, Föld napja, Madarak és Fák napja) 
Húsvét (nyuszivárás)- március vége 
Anyák napi köszöntő- május eleje 
Kihívás napja 
Évzáró a nagycsoportokban, búcsú az óvodától- május vége 
Gyermeknap- május vége, június eleje 
Ovi-zsaru program- időpont egyeztetéssel 
Apák napja- jún. 11-i héten


Személyi feltételek

Óvodapedagógusok száma, végzettsége

A JMK óvodában a 2017/2018-as nevelési évben az óvodavezetővel együtt 17 felsőfokú végzettségű óvodapedagógus dolgozik.

Öt  kolléganő rendelkezik szakvizsgával, két pedagógusnak másik diplomája is van

( TF edzői, tanítói diploma).

Két fő mesterpedagógus, 6 fő Ped/II besorolású, 2018. januártól további két pedagógus kerül Ped/II besorolásba, és egy gyakornokunk van.

A pedagógiai munkát segítők száma 13 fő.

  • Dajkák száma: 8 fő, valamennyien középfokú végzettséggel rendelkeznek, négy főnek dajka szakképesítése van.
  • Pedagógiai asszisztensek száma: 4 fő, 3.5 státuszon.
  • Óvodatitkár: 1 fő

Munkánkat segíti még:

  • egy gondnok,
  • két konyhai kisegítő.

csoport

korosztály

létszám

számított

1.
Nyuszi

5-6 évesek

24 fő

24 fő

2.
Süni

3-4 évesek

25 fő

25 fő

3.
Őzike

5-6 évesek

22 fő
(1 fő HH + 1 SNI( autizmus spektrumzavar)

24 fő

4.
Virág

4-5 évesek

25 fő

25 fő

5.
Kenguru

3-4 évesek

25 fő

25fő

6.
Maci

5-6-7 évesek

19 fő

19 fő

7.
Méhecske

5-6-7 évesek

20 fő( 1 fő HH és
1 fő SNI gyermek (egyéb pszichés fejlődési zavar)

21 fő

8.
Madárka

4-5 évesek

25 fő ( 1fő SNI ( beszédfogyatékos)

26 fő

                                                 Rácz Ágnes óvodavezető