Get Adobe Flash player

Közzétételi lista 2019/2020

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

 

Óvodánkban 8 csoport működik, homogén csoportokkal.

 

Étkezés térítési díj: 587, 27 Ft/nap

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2015. szept. 1- től hatályos módosítása alapján, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeken kívül a három vagy több gyermeket nevelő családoknak, valamint a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek szüleinek sem kell fizetniük az óvodai étkezést.

 

Ingyenessé válik a gyermekétkeztetés továbbá az egy- ,és kétgyermekes családok számára is, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér nettó összegének 130%-át, ami 2019-ben 128.811 Ft.

 

Az intézmény nyitva tartási rendje:

 

Az óvoda 5 napos, hétfőtől péntekig tartó munkarenddel üzemel, 6-18 óráig. 
Összevontan 6:00- 7.30-ig, illetve 16.30- 18:00-ig egy-egy csoportban vannak a gyermekek. 
Az ettől eltérő nyitva tartási rendtől való eltérésre a fenntartó adhat engedélyt.

  

Éves munkaterv alapján tervezett jelentősebb rendezvények, események:

 

Október 4.- Állatok Világnapja
November 13.- Őszi vásár 

December 6.- Mikulás 
Adventi időszak és karácsony december 2-től dec. 18-ig.
Farsang február elején
Az 1848-as szabadságharc ünnepe márc. 15-e hete. 
Zöld ünnepek ( Víz világnapja, Föld napja, Madarak és Fák napja) 
Húsvét (nyuszivárás)- április első hetében 
Anyák napi köszöntő- május eleje 
Kihívás napja május 27.
Évzáró a nagycsoportokban, búcsú az óvodától- május vége 
Gyermeknap- május vége, június eleje 
Ovi-zsaru program- időpont egyeztetéssel 
Apák napja- jún. 8-i héten


Személyi feltételek

Óvodapedagógusok száma, végzettsége

A JMK óvodában a 2019/2020-as nevelési évben az óvodavezetővel együtt 16 felsőfokú végzettségű óvodapedagógus dolgozik.

Négy  kolléganő rendelkezik szakvizsgával, három pedagógusnak másik diplomája is van

( TF edzői, tanítói diploma).

Két fő mesterpedagógus, 5 fő Ped/II besorolású és egy gyakornokunk van.

A pedagógiai munkát segítők száma 13 fő.

  • Dajkák száma: 8 fő, valamennyien középfokú végzettséggel rendelkeznek, öt főnek dajka szakképesítése van.
  • Pedagógiai asszisztensek száma: 4 fő, 3.5 státuszon.
  • Óvodatitkár: 1 fő

Munkánkat segíti még:

  • egy gondnok,
  • három konyhai kisegítő.
Létszámadatok a 2019.október 1-i állapot szerint:

csoport

korosztály

létszám

számított

1.
Nyuszi

3-4 évesek

20 fő

20 fő

2.
Süni

5-6 évesek

24 fő

24 fő

3.
Őzike

3-4 évesek

23 fő

23 fő

4.
Virág

6-7 évesek

19 fő

19 fő

5.
Kenguru

5-6 évesek

24 fő

24 fő

6.
Maci

4-5 évesek

25 fő

25 fő

7.
Méhecske

4-5 évesek

25 fő

25 fő

8.
Madárka

6-7 évesek

18 fő ( 1fő SNI beszédfogyatékos)

19 fő

                                                 Rácz Ágnes óvodavezető

 

A 2019. évi tanfelügyelet eredménye az alábbi linken olvasható: 2019. évi tanfelügyelet eredmény


 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

2020. áprilisában tartunk a szülőknek tájékoztatást két alkalommal, melynek pontos időpontját a későbbiekben határozzuk meg.

 


A beiratkozásra meghatározott idő

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodai 
előjegyzésre április 20. és május 20. között kerül sor a 
fenntartó által 
meghatározott időben. Egyébként a felvétel a férőhely függvényében 
egész évben folyamatos. 
Óvodába a 3. életévét betöltött gyermek járhat. 
Az óvodai nevelés szakasza 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig 
tart. 
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és 
az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. 
A pontos időpontról és a beíratkozás menetéről az aktuális időszakban az óvodában elhelyezett plakáton és a honlapunkon kapnak információt.