Alapítvány | JMK Óvoda

Alapítványunkról

Alapítványunk neve:

Újpesti Nyár Utcai JMK Óvodáért Alapítvány

Adószáma:

18115051-1-41 

Számlaszáma:

12010422-00111370-00100002

Kivonat az alapítványunk Alapító Okiratából:

"2.1 A Budapest IV. kerületi Nyár utcai JMK Óvoda gyermekeiért, a nevelési, oktatási, kulturális és egészségmegőrző célok megvalósítása érdekében az alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben meghatározott egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális tevékenység, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem közhasznú tevékenységekre, mint az alábbi alapítványi célokra jött létre:

a.) a nevelő- oktató munkához szükséges, korszerű tárgyi feltételekhez történő hozzájárulás;

b.) történelmi, kulturális hagyományok ápolása, és az ehhez kapcsolódó ismeretanyag gyűjtése, megismertetése;

c.) hozzájárulás a biztonságos, esztétikus óvodai környezet kialakításához;

d.) kulturális, egészségmegőrző, egészséges életmódra nevelő események szervezése, az e célt szolgáló eszközök vásárlása, valamint ilyen eseményeken való részvétel költségeinek biztosítása, a költségekhez való hozzájárulás;

e.) a pedagógiai program alapján a gyermekek sokoldalú mozgásfejlesztését segítő belső téri és udvari eszközök, berendezési tárgyak folyamatos felújításának, korszerűsítésének, bővítésének támogatása;

f.) a játékos tanulást elősegítő, cselekedtető fejlesztő játékok és szemléltető eszközök bővítése,

g.) a természet szeretetét, védelmét elősegítő kirándulások szervezése;

h.) a gyermekek egészséges életmódjának és a természettel való közvetlen kapcsolat biztosítása érdekében az óvoda udvarának folyamatos fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez való hozzájárulás;

i.) az óvodai mozgásos és sportos rendezvények, sportoktatások, működési és tárgyi feltételeihez való hozzájárulás;

j.) az egészséges táplálkozás kiegészítő feltételeinek biztosítása;

k.) a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek támogatása;

l.) a nevelő munka magas színvonalú szakmai ellátásához az óvodapedagógusok továbbképzésének és a szükséges szakirodalom beszerzésének finanszírozása;

Az alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26.§.c) 4. és 5. pontjában foglalt nevelési és oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési valamint kulturális tevékenységet folytat."