Közzétételi lista 2023/2024

|

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

 

Óvodánkban 8 csoport működik, homogén csoportokkal.

 

Étkezés térítési díj: 975 Ft/nap

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2015. szept. 1- től hatályos módosítása alapján, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeken kívül a három vagy több gyermeket nevelő családoknak, valamint a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek szüleinek sem kell fizetniük az óvodai étkezést.

 

Ingyenessé válik a gyermekétkeztetés továbbá az egy- ,és kétgyermekes családok számára is, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér nettó összegének 130%-át, ami 2023-ban 200564 Ft.

 

Az intézmény nyitva tartási rendje:

 

Az óvoda 5 napos, hétfőtől péntekig tartó munkarenddel működik, 6-18 óráig. 
Összevontan 6:00- 7.30-ig, illetve 16.30- 18:00-ig egy csoportban vannak a gyermekek. 
Az ettől eltérő nyitva tartási rendtől való eltérésre a fenntartó adhat engedélyt.

  

Éves munkaterv alapján tervezett jelentősebb rendezvények, események:

A 2023/24-es nevelési évben reméljük, hogy a tervezett programjaink
megvalósulhatnak. Amennyiben a vírushelyzet újra előtérbe kerül, csak azok a
programok kerülnek megrendezésre, melyek nem járnak a csoportok gyermekeinek
keveredésével, illetve a kirándulások is elmaradnak. Amennyiben lehetséges,
a vírushelyzet elmúltával a tavaszi időszakban kerülnek megrendezésre.

Október 4. Állatok világnapja

Október elején: őszi almaszüret, Középső csoportosok kirándulása a veresegyházi Medvefarmra (az állatok világnapja keretében)

November 10.: Őszi vásár

December 6. Mikulás

December: Adventi időszak, karácsony

Február: Alapítványi előadás óvónők közreműködésével

Február: Farsang

Március 15-e hete az 1848-as szabadságharc ünnepe

Március vége, április eleje: Tavaszi Zsongás

Március 22. Víz világnapja

Húsvét (nyuszivárás)

Április 22. Föld világnapja

Május 10. Madarak, fák világnapja

Május eleje: Anyák napja

Május vége: Évzáró, búcsú az óvodától (csak a nagycsoportokban)

Május vége, június eleje: Gyermeknap

Időpont egyeztetéssel: Ovi- Zsaru program; 

2024. június második hete: Apák napja

 

Személyi feltételek

Óvodapedagógusok száma, végzettsége

Az Újpesti JMK óvodában a 2023/2024-es nevelési évben az óvodavezetővel együtt 17 felsőfokú végzettségű óvodapedagógus, 1 fő óvodapszichológus és 1 fő pszichológus dolgozik.

Hét kolléganő rendelkezik szakvizsgával, 1 pedagógusnak mesterfokozatú diplomája, 1 pedagógusnak másik diplomája is van ( TE edzői), 1 kolléga mesterképzésben vesz részt.

Három fő mesterpedagógus, 8 fő Ped/II besorolású óvodapedagógusunk van.

A pedagógiai munkát segítők száma 13 fő.

Munkánkat segíti még:

egy gondnok,

két konyhai kisegítő.

 

Létszámadatok a 2023. október 1-i állapot szerint:

csoport  

korosztály  

létszám

számított  

1.
Nyuszi

3-4 évesek

17 fő  

17 fő

2.
Süni

5-6 évesek

22 fő

22 fő

3.
Őzike

3-4 évesek

17 fő (1fő SNI)

19 fő

4.
Virág

6-7 évesek

24 fő(1fő SNI)

25 fő

5.
Csiga

5-6 évesek

23 fő

23 fő

6.
Maci

4-5 évesek

25 fő(1fő SNI)

26 fő

7.
Méhecske

5-6 évesek

23 fő 

23 fő

8.
Madárka

3-4 évesek

16 fő (1fő SNI)

18 fő

Rácz Ágnes óvodavezető

 

A 2019. évi tanfelügyelet eredménye az alábbi linken olvasható: 2019. évi tanfelügyelet eredmény


 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

2024. áprilisában tartunk a szülőknek tájékoztatást két alkalommal, melynek pontos időpontját a későbbiekben határozzuk meg.

 


A beiratkozásra meghatározott idő

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodai 
előjegyzésre április 20. és május 20. között kerül sor a 
fenntartó által 
meghatározott időben. Egyébként a felvétel a férőhely függvényében 
egész évben folyamatos. 
Az óvodai nevelés szakasza 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig 
tart. 
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és 
az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. 
A pontos időpontról és a beiratkozás menetéről az aktuális időszakban az óvodában elhelyezett plakáton és a honlapunkon kapnak információt.