Közzétételi lista 2021/2022

|

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

 

Óvodánkban 8 csoport működik, homogén csoportokkal.

 

Étkezés térítési díj: 675, 37 Ft/nap

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2015. szept. 1- től hatályos módosítása alapján, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeken kívül a három vagy több gyermeket nevelő családoknak, valamint a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek szüleinek sem kell fizetniük az óvodai étkezést.

 

Ingyenessé válik a gyermekétkeztetés továbbá az egy- ,és kétgyermekes családok számára is, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér nettó összegének 130%-át, ami 2021-ben 144.717 Ft.

 

Az intézmény nyitva tartási rendje:

 

Az óvoda 5 napos, hétfőtől péntekig tartó munkarenddel működik, 6-18 óráig. 
Összevontan 6:00- 7.30-ig, illetve 16.30- 18:00-ig egy-egy csoportban vannak a gyermekek. 
Az ettől eltérő nyitva tartási rendtől való eltérésre a fenntartó adhat engedélyt.

  

Éves munkaterv alapján tervezett jelentősebb rendezvények, események:

A 2021/22-es nevelési évben reméljük, hogy a tervezett programjaink
megvalósulhatnak. Amennyiben a vírushelyzet újra előtérbe kerül, csak azok a
programok kerülnek megrendezésre, melyek nem járnak a csoportok gyermekeinek
keveredésével, illetve a kirándulások is elmaradnak. Amennyiben lehetséges,
a vírushelyzet elmúltával a tavaszi időszakban kerülnek megrendezésre.

Október 4. Állatok világnapja

Október elején: őszi almaszüret, Mackó kiállítás, Középső csoportosok kirándulása a veresegyházi Medvefarmra (az állatok világnapja keretében)

November: Őszi vásár

December 4. Mikulás

December: Adventi időszak, karácsony

Alapítványi előadás óvónők közreműködésével

Február: Farsang

Március 15-e hete az 1848-as szabadságharc ünnepe

Március vége, április eleje: Tavaszi Zsongás

Március 22. Víz világnapja

Húsvét (nyuszivárás)

Április 22. Föld világnapja

Május 10. Madarak, fák világnapja

Május eleje: Anyák napja

Május: A Kihívás napja

Május vége: Évzáró, búcsú az óvodától (csak a nagycsoportokban)

Május vége, június eleje: Gyermeknap

Időpont egyeztetéssel: Ovi- Zsaru program; Múzeumpedagógia

2021. június második hete: Apák napja

 

Személyi feltételek

Óvodapedagógusok száma, végzettsége

A JMK óvodában a 2021/2022-es nevelési évben az óvodavezetővel együtt 14 felsőfokú végzettségű óvodapedagógus dolgozik.

Négy kolléganő rendelkezik szakvizsgával, 1 pedagógusnak másik diplomája is van

( TE edzői).

Két fő mesterpedagógus, 6 fő Ped/II besorolású  és két gyakornokunk van.

A pedagógiai munkát segítők száma 13 fő.

Munkánkat segíti még:

egy gondnok,

két konyhai kisegítő.

 

Létszámadatok a 2021. október 1-i állapot szerint:

csoport  

korosztály  

létszám

számított  

1.
Nyuszi

5-6 évesek

22 fő (2fő SNI) 

25 fő

2.
Süni

3-4 évesek

18 fő

18 fő

3.
Őzike

5-6 évesek

23 fő (1 fő SNI)

25 fő

4.
Virág

4-5 évesek

23 fő

23 fő

5.
Kenguru

3-4 évesek

19 fő

19 fő

6.
Maci

6-7 évesek

22 fő

22 fő

7.
Méhecske

3-4 évesek

18 fő 

18 fő

8.
Madárka

4-5 évesek

24 fő (1fő SNI)

25 fő

Rácz Ágnes óvodavezető

 

A 2019. évi tanfelügyelet eredménye az alábbi linken olvasható: 2019. évi tanfelügyelet eredmény


 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

2022. áprilisában tartunk a szülőknek tájékoztatást két alkalommal, melynek pontos időpontját a későbbiekben határozzuk meg.

 


A beiratkozásra meghatározott idő

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodai 
előjegyzésre április 20. és május 20. között kerül sor a 
fenntartó által 
meghatározott időben. Egyébként a felvétel a férőhely függvényében 
egész évben folyamatos. 
Az óvodai nevelés szakasza 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig 
tart. 
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és 
az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. 
A pontos időpontról és a beíratkozás menetéről az aktuális időszakban az óvodában elhelyezett plakáton és a honlapunkon kapnak információt.